Skallebølle Vandværk

 

Info:

okker, (af gr. ochra, femininum af ochros 'bleg, gusten'), gult til gulbrunt, lerholdigt, amorft eller mikrokrystallinsk forvitringsprodukt af forskellige jernmineraler (jernoxihydroxider), som ofte findes sammen med organisk stof, kalk, sand og ler og ved udfældning fra sure opløsninger sammen med aluminiumoxihydroxider. Okker anvendes som malerfarve, og farven skyldes hovedsagelig mineralet goethit; rødlig okker kan også indeholde hæmatit.

Okker i vandet

Når der bliver arbejdet med vandledningerne, kan det ske, at okkerbelægninger løsner sig fra vandrørenes inderside.
Dette okker kan give vandet et rødbrunt skær og kan give en lugt og smag af jern.
Det er ikke forbundet med nogen sundhedsfare at drikke vand, der indeholder okker, men det kan misfarve vasketøj.
Man bør derfor vente med at starte sin tøjvask, til vandet i hanerne igen er helt gennemsigtigt.
Skulle man være uheldig at få misfarvet tøjet, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende fremgangsmåde til behandling af tøjet:

50 gram citronsyre blandes i 5 liter vand så varmt som tøjet tillader.
Tøjet lægges i blød fra ½ time til et døgn efter behov.
Gnides og skylles 3-4 gange, evt. sidste gang i maskinen.
Vaskes derefter som normalt.

Løsrevne partikler kan tilstoppe den lille si, der sidder i tuden på vandhanen (der er ofte en tilsvarende si, hvor bruserens blandingsbatteri er tilsluttet).
Hvis man får problemer med vandtrykket, bør man rense disse steder.
I forbindelse med ledningsarbejde kan der komme luft i vandledningerne.
Derfor kan vandhanerne "sprutte" første gang der åbnes.
Luften kan også give meget små bobler i vandet, der giver vandet et hvidt skær.
Dette har heller ikke nogen sundhedsmæssig betydning.

Afslutningsvis skal vi beklage de gener, det måtte opstå.

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Lokal information.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 31 20 79 65 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 31-05-2024
Copyright © 2024 Johnny Pedersen