Skallebølle Vandværk

 

Hårdhed: 15°dH

Aflæs regelmæssigt vandmåleren for at undgå unødigt vandspild. Vandet koster kr.12,25 pr. m³, men Stat og Kommune skal oveni have kr. 70,70 pr. m³.

Hvor kommer vandet fra?

Vandet hentes op fra undergrunden i 2 boringer syd for Odensevej, en på vandværksgrunden og en på Egelunds mark.
Der indvindes ca. 38896 m³ vand pr. år.

Vandets kvalitet

Miljøstyrelsens retningslinier sikrer at der føres løbende kontrol med vandets kvalitet, både grundvandet og drikkevandet på vandværket og hos forbrugerne.
Det certificerede analyseinstitut, 'eurofins', analyserer alle vandprøver for vandværket.

Kontroller

Normal kontrol på vandværket
Udvidet kontrol på vandværket
Kontrol med uorganiske sporstoffer
Kontrol med organiske mikroforureninger
Begrænset kontrol

Aflæsning af vandmåler

Forbruget beregnes ud fra målerstanden pr. 1. januar kl. 0:00.
De nye vandmålere, som bliver aflæst løbende året igennem, giver mulighed for at opdage utætheder på et tidligt tidspunkt.
Tjek måleren regelmæssigt for at undgå overraskelser!

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 09-06-2023
Copyright © 2023 Johnny Pedersen