Skallebølle Vandværk

 

Ombygning

Sidst i 2011 skete der fornyelse på vandværket. De to gamle eltavler med relæer, motorværn og timere, og også fortidens PC med Windows 95, måtte lade livet.
Contech Automatic har stået for installation af det moderne SRO-anlæg, som erstattede det gamle udstyr og løftede vandværket op på et tidsvarende niveau teknologisk.
Billederne er før- og under-billeder fra installation af det ny SRO-anlæg.

Før og under udskiftning af styring

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 24-05-2022
Copyright © 2022 Johnny Pedersen