Skallebølle Vandværk

 

Ombygning

Sidst i 2011 skete der fornyelse på vandværket. De to gamle eltavler med relæer, motorværn og timere, og også fortidens PC med Windows 95, måtte lade livet.
Contech Automatic stod for installation af det nye SRO-anlæg, som erstattede det gamle udstyr og løftede vandværket op på et tidsvarende niveau teknologisk.
Billederne er før- og under-billeder fra installation af det ny SRO-anlæg.

Før og under udskiftning af styring

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Lokal information.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 31 20 79 65 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 01-07-2024
Copyright © 2024 Johnny Pedersen