Skallebølle Vandværk

 

Bemærk

De skraverede cirkler er den beskyttede zone omkring de 2 boringer på 300 m.

Indvindingsområde

Skallebølle Vandværks indvindingsområde ligger indenfor området med den kraftigt optrukne streg på kortet.

Grundvand

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Lokal information.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 31 20 79 65 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 01-07-2024
Copyright © 2024 Johnny Pedersen