Skallebølle Vandværk

 

Områder:

Nord-vest er området nord for Odensevej mod vest, Kløvermarken, Bygmarken, Havremarken, Grønlunden og Kelstrupvej vest for skolen og Kildebjerg.
Nord-øst er området nord for Odensevej: Rugvænget- Langesøvej med flere.
Syd-øst er Odensevej ulige numre 153-167 og området mod syd ad Tommerupvej.
Syd-vest er kun Odensevej ulige numre 123-147.

Produktion


 

 

 

 

 

 

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Lokal information.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 31 20 79 65 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 01-07-2024
Copyright © 2024 Johnny Pedersen