Skallebølle Vandværk

Historie 

Skallebølle Vandværk

Skallebølle Vandværk blev grundlagt i 1938.
Nordisk Brandforsikring A/S forsikrede d. 30. september dette år Andelsselskabet Skallebølle Vandværk for en værdi af kr. 7.565,-.
35 andelshavere var med fra starten inklusiv Hoved Skole og Forskolen.
Vandværket lå dengang nord for landevejen, ca. i hjørnet hvor Rugvænget 14 og 20 mødes ud mod mosen.
Boring 1, som lå inde i det nye vandværk, var 79,5 m dyb og blev etableret i 1951. Begge boringer er forseglet og benyttes ikke mere.

Velkommen

Skallebølle Vandværk A.m.b.a.
Vandværket forsyner i dag 342 forbrugere fra 2 boringer med ca. 38362 m³ vand.
De seneste analyser viser at vandet overholder myndighedernes krav til drikkevand.

Ved strømafbrydelse

Hvis du oplever, at der ikke er vand i hanen, eller at strømmen er afbrudt, er det vigtigt, at du IKKE ringer til vandværket.
I sådan en situation er vi på vandværket i nødberedskab og har travlt med at sikre, at vandforsyningen igen kommer op at køre hurtigst muligt.
Når strømmen kommer tilbage, og vi igen kan sende vand ud til dig, kan du opleve brunt vand fra vandhanen.
Det er ikke farligt og skyldes, at okker har løsnet sig i vandledningerne, fordi der har været lukket for vandet i en periode. Lad vandhanen løbe, og når vandet har en normal farve, er okkeren skyllet ud.
Venlig hilsen bestyrelsen.

Vandspild

Vi giver Chokolade eller Rødvin til den første, der meddeler om utætheder på vandværkets ledningsnet eller en privat jordledning før vandmåleren.
Vandspildet ligger nu under 1%, men vi har stadig brug for din hjælp i kampen mod utætheder.
Tak for hjælpen!

Få information på mail

Ønsker du information og nyheder direkte pr. mail fra Skallebølle Vandværk A.m.b.a., så brug nedenstående link til email og angiv Navn, Adresse, email og gerne telefonnr.

… og husk at meddele ny email-adresse!

Bestyrelsen

email: post@skva.dk 

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 22-10-2022
Copyright © 2022 Johnny Pedersen