Skallebølle Vandværk

 

Tip!

Vælg »Priser« for at se takstblad og andre udgifter forbundet med vandforbruget.

Spørgsmål om vandet

Hvor hårdt er vandet?
Vandet er middelhårdt, dvs. 17°dH.

Hvad er et normalt forbrug?
En voksen person bruger ca. 40 m³ vand om året.

Må jeg bruge vand til at vaske bil og vande have?
Vandværket har ingen restriktioner på brugen af vand p.t.

Opfylder vandets kvalitet gældende regler?
Drikkevandet er underlagt myndighedernes kontrol.
Se Analyser

Hvem kontakter man, hvis man opdager en utæthed?
Ring straks til Vandværket på telefon 51 41 99 40.
Hvis du opdager vandspild på vandværkets ledningsnet og indberetter det til vandværket, kvitterer vi med en flaske rødvin eller en æske chokolade.

Skal jeg holde løbende kontrol med mit forbrug?
Det er sund fornuft at holde øje med sit forbrug.

Hvem skal jeg ringe til, hvis jeg ikke forstår min vandregning?
Vandværkets kasserer, Arkild Olsen, telefon 31 20 79 65

Kan jeg nu stole på at min vandmåler viser korrekt?
Er du i tvivl om hvorvidt din måler viser rigtigt, skal du straks
give besked til vandværket!
Målerne, som er vandværkets ejendom, er underlagt lovgivning
vedrørende kontrol og udskiftning.

Hvor er min stophane placeret?
Vælg »Kort« i hovedmenuen, »Ledningskort« i menuen til venstre, find din adresse i listen og tryk på den for at se ledningskortet.

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Lokal information.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 31 20 79 65 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 01-07-2024
Copyright © 2024 Johnny Pedersen