Skallebølle Vandværk

 

Spørgsmål:

Hvor hårdt er vandet?
Hvad er normalt forbrug?
Må jeg vaske bil?
Er der gift i vandet?
Viser måleren rigtigt?
Hvor er min stophane?
Hvem ejer vandværket?

Vandets vej fra boring til vandhane

Rent vand er en af vore væsentligste ressourcer. I Skallebølle får vi alt vores drikkevand fra grundvandet. Det naturlige grundvand gennemgår en simpel vandbehandling på vandværket, inden det sendes ud i vandledningerne og videre til forbrugerne.

Vandets vej fra boring til brugerne

I boringen pumpes vandet op fra de vandførende lag i henholdsvis 42 og 57 meters dybde under jordoverfladen.

Når vandet er pumpet op fra jorden, kaldes det for råvand. Råvandet indeholder bl.a. svovlbrinte, jern og mangan. Svovlbrinte lugter som råddent æg, og får vandet til at smage dårligt. På vandværket fjernes svovlbrinten ved at belufte vandet med en blæser.
Jern- og manganforbindelserne iltes, så de omdannes til forbindelser, der kan fjernes fra vandet. Iltningen er også nødvendig så vandet får en god og frisk smag.

Efter beluftningen bliver vandet filtreret gennem filtre, der består af et lag antracitkul og flere lag sand og grus. Ved at filtrere vandet fjernes jern og mangan. Vandet er nu blevet til rent drikkevand.
Når filtrene har været brugt i en periode, skylles de rene for jern- og manganholdigt slam. Skyllevandet ledes over i et bundfældningsbassin, hvor slam og vand adskilles, hvorefter vandet ledes under landevejen og ned i mosen. Slammet afhentes til deponering.

Når vandet er blevet iltet og filtreret på vandværket, er det parat til at blive sendt ud til forbrugerne. Vandet opbevares i to beholdere under vandværket og en udenfor, hvorfra det pumpes ud til forbrugerne.

Skallebølle Vandværk forsyner hver dag ca. 300 andelshavere med rent drikkevand.

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Lokal information.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 31 20 79 65 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 31-05-2024
Copyright © 2024 Johnny Pedersen