Skallebølle Vandværk

 

Det koster det:

Prisen for vand er kr. 12,25 pr. kubikmeter inkl. moms.
Desuden er den faste årlige afgift til vandværket på kr. 542,50.
Vandværket opkræver grundvandsbeskyttelse og vandskat for staten.
Kommunen opkræver vandafledningsafgiften sammen med ejendomsskatten.

Hvad koster det ellers?

Afgifter 2023
 
Statsafgift for vand pr. m3 7,96
Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3 0,24
 
Spildevand, Assens kommune
Tilslutningsbidrag: Kun spildevand 44.808,75
Tilslutningsbidrag: Både regn- og spildevand 74.682,50
Fast afgift 825,00
Vandafledningsafgift pr. m3 (0 - 500 m3) 62,50
Samlede afgifter pr. m3 70,70

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 16-03-2023
Copyright © 2023 Johnny Pedersen