Skallebølle Vandværk

 

Alt er uden moms!

Andelshavernes bidrag til vandværket er kr. 9,65 pr. kubikmeter vand.
Den faste årlige bidrag er på kr. 416,00. Oveni kommer moms, vandskat og grundvandsbeskyttelse til staten samt afledningsafgift til kommunen.
Der indbetales a conto i månederne februar og august, og forbruget aflæses og gøres op 31. december.

Takstblad 2024

Anlægsbidrag, der betales ved tilslutning af ny forbruger:
 
1. Hovedanlægsbidrag
Betales pr. ejendom, bolig.
2. Forsyningsledningsbidrag
Betales pr. boligenhed, hvor stikledning etableres.
3. Stikledningsbidrag
Betales pr. boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed, forretning,
fritidsbolig m.m.) hvor selvstændig stikledning etableres.
 
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift):
(Anlægsbidraget skal betales inden etablering finder sted) Priser i kr.
uden moms
1. Hovedanlægsbidrag 6.910,00
2. Forsyningsledningsbidrag
I landområde beregnes bidraget individuelt.
17.260,00
3. Stikledningsbidrag 7.170,00
Stikledningen føres kun til skel og max 15m
fra forsyningsledning, derudover afregnes til
kostpris efter aftale.
 
Samlet anlægsbidrag 31.340,00
 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar
efter "Indeks for ledningsarbejder" pr. 1. oktober.
 
Driftsbidrag:
Fast årlig bidrag pr. ejendom/bolig 416,00
Vandpris pr. kubikmeter 9,65
Vandpris pr. kubikmeter (ikke andelshavere og brandvand)
 
11,00
Gebyrer:
Rykkergebyr (momsfri) 100,00
Genåbningsgebyr
Udover gebyr betales faktiske omkostninger ved genåbning.
600,00
Gebyr for forgæves kørsel til aftalt målerskifte eller for
gentagne ganges undladelse af at reagere på henvendelse
om at bestille tid til målerskifte
 
300,00
Vandprisen er angivet uden:
statsafgift af ledningsført vand pr. m3 6,37
bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3 0,00
 

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Lokal information.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 31 20 79 65 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 01-07-2024
Copyright © 2024 Johnny Pedersen