Skallebølle Vandværk

 

Husk!

Regelmæssig kontrol af vandmåleren kan give en indikation om utætheder i installationen.
Et normalt forbrug pr. person bør ligge på ca. 110 liter i døgnet hvilket svarer til 40 m³ pr. år.

Vandafgift tilbage ved vandspild

Regler for godtgørelse ved vandspild mv.
Folketinget har ved lov nr. 338 af den 16. maj 2001 gennemført lovforslag L 158 om ændring af lov om afgift af ledningsført vand (godtgørelse ved vandspild mv.)
Lovændringen indebærer, at forbrugere, som er afkrævet vandafgift i forbindelse med vandspild på grund af brud på skjulte vandinstallationer, kan få eftergivet vandafgiften.

Betingelse for eftergivelse af vandafgift:
Der kan kun ske eftergivelse for vand leveret af vandværket.
Vandspildet skal være forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer.
Eftergivelse kan kun ske, når vandspild kan dokumenteres.
Vandspildet skal være forårsaget af brud.
Vandspild på grund af utætte haner, løbende cisterner mv., samt defekter i øvrigt giver ikke ret til eftergivelse.
Der kan kun ske refusion af vandafgifter vedrørende vandspild i ejendomme til boligformål.
Eftergivelse gives kun for den del af forbruget, som er større end forbrugerens årlige normalforbrug tillagt 300 m³.
Endelig er det en betingelse, at ledningsbruddet ikke kan tilregnes forbrugeren som forsætligt groft uagtsomt, ligesom der skal være foretaget rimelige foranstaltninger til at stoppe ledningsbruddet.
Reparationsarbejder skal dokumenteres fx ved kopi af faktura fra den VVS-installatør, der har repareret skaden.

Anmodning om eftergivelse af vandafgift
Forbrugeren skal anmode vandværket om eftergivelse. Vandværket indsender herefter en skriftlig og begrundet anmodning til told- og skatteregionen.

Eftergivelse af spildevandsafgift
Assens Forsyning kan refundere afløbsafgift ved skjult rørskade, hvis det dokumenteres at vandet ikke er løbet i kloakken. Dog kun det forbrug, der er overstiger 25 m³.
Se mere på AssensForsyning.dk

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Lokal information.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 31 20 79 65 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 31-05-2024
Copyright © 2024 Johnny Pedersen