Skallebølle Vandværk

Historie 

Skallebølle Vandværk

Skallebølle Vandværk blev grundlagt i 1938.
Nordisk Brandforsikring A/S forsikrede d. 30. september dette år Andelsselskabet Skallebølle Vandværk for en værdi af kr. 7.565,-.
35 andelshavere var med fra starten inklusiv Hoved Skole og Forskolen.
Vandværket lå dengang nord for landevejen, ca. i hjørnet hvor Rugvænget 14 og 20 mødes ud mod mosen.
Boring 1, som lå inde i det nye vandværk, var 79,5 m dyb og blev etableret i 1951. Begge boringer er forseglet og benyttes ikke mere.

Velkommen

Skallebølle Vandværk A.m.b.a.
Vandværket forsyner i dag 330 forbrugere fra 2 boringer med ca. 39.750 m³ vand.
De seneste analyser viser at vandet overholder myndighedernes krav til drikkevand.

NU graves der i Liljevænget

Forsyningsledningen i Liljevænget udskiftes.
Den gamle PVC-ledning erstattes af en ledning af nyere type plast, og samtidig skiftes alle gamle stophaner ud til målerbrønd ved skel.
Arbejdet starter mandag den 23. november, og der kan være afbrudt i flere timer om dagen, mens arbejdet står på, så tap vand af til dagens forbrug.
Undgå tøjvask! Man bør vente med at starte sin tøjvask, til vandet i hanerne igen er helt gennemsigtigt.
Skyl urenheder ud gennem en KOLD hane UDEN filter i til vandet er klart!
ADVARSEL: Bruger du den varne hane, risikerer du at aflejringer havner i varmtvandsbeholderen!

Få information på mail

Ønsker du information og nyheder direkte pr. mail fra Skallebølle Vandværk A.m.b.a., så brug nedenstående link til email og angiv Navn, Adresse, email og gerne telefonnr.

… og husk at meddele ny email-adresse!

Bestyrelsen

email: post@skva.dk 

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 27-11-2020
Copyright © 2020 Johnny Pedersen