Skallebølle Vandværk

Historie 

Skallebølle Vandværk

Skallebølle Vandværk blev grundlagt i 1938.
Nordisk Brandforsikring A/S forsikrede d. 30. september dette år Andelsselskabet Skallebølle Vandværk for en værdi af kr. 7.565,-.
35 andelshavere var med fra starten inklusiv Hoved Skole og Forskolen.
Vandværket lå dengang nord for landevejen, ca. i hjørnet hvor Rugvænget 14 og 20 mødes ud mod mosen.
Boring 1, som lå inde i det nye vandværk, var 79,5 m dyb og blev etableret i 1951. Begge boringer er forseglet og benyttes ikke mere.

Velkommen

Skallebølle Vandværk A.m.b.a.
Vandværket forsyner i dag 341 forbrugere fra 2 boringer med ca. 39397 m³ vand.
De seneste analyser viser at vandet overholder myndighedernes krav til drikkevand.

Generalforsamling

Torsdag den 08-03-2024 kl. 19:30.
Vandværkets ordinære generalforsamling afholdes i Skallebølle Sports- og Kulturcenters lokaler på Skallebølle Skole.
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Som afslutning på generalforsamlingen bydes der på en let smørrebrødsanretning.
Af hensyn til indkøb, bedes du tilmelde på tlf/sms: 51 41 99 40 eller pr. email: post@skva.dk senest den 04-03-2023.

Få information på mail

Ønsker du information og nyheder direkte pr. mail fra Skallebølle Vandværk A.m.b.a., så brug nedenstående link til email og angiv Navn, Adresse, email og gerne telefonnr.

… og husk at meddele ny email-adresse!

Bestyrelsen

email: post@skva.dk 

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Lokal information.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 31 20 79 65 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 28-02-2024
Copyright © 2024 Johnny Pedersen