Skallebølle Vandværk

 

Det koster det:

Prisen for vand er kr. 6,25 pr. kubikmeter inkl. moms.
Desuden er den faste årlige afgift til vandværket på kr. 1.510,00.
Vandværket opkræver grundvandsbeskyttelse og vandskat for staten.
Kommunen opkræver vandafledningsafgiften sammen med ejendomsskatten.

Hvad koster det ellers?

Afgifter 2019
 
Statsafgift for vand pr. m3 7,73
Bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3 0,24
 
Spildevand, Assens kommune
Tilslutningsbidrag: Kun spildevand 38.705,00
Tilslutningsbidrag: Både regn- og spildevand 64.507,50
Fast afgift 762,50
Vandafledningsafgift pr. m3 (0 - 500 m3) 68,75
Samlede afgifter pr. m3 76,73

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Region Fyn.

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 30-08-2019
Copyright © 2019 Johnny Pedersen