Skallebølle Vandværk

 

Bemærk!

Alle priser på denne side er inklusive moms.
Takstbladet er godkendt af Assens Kommune den 16. december 2020.
Detaljerede oplysninger om afgifterne findes på Assens Forsynings hjemmeside.

Takster 2021

Anlægsbidrag, der betales ved tilslutning af ny forbruger:
 
1. Hovedanlægsbidrag
Betales pr. ejendom, bolig.
2. Forsyningsledningsbidrag
Betales pr. boligenhed, hvor stikledning etableres.
3. Stikledningsbidrag
Betales pr. boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed, forretning,
fritidsbolig m.m.) hvor selvstændig stikledning etableres.
 
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift):
(Anlægsbidraget skal betales inden etablering finder sted) Priser i kr.
med moms
1. Hovedanlægsbidrag 8.637,50
2. Forsyningsledningsbidrag
I landområde beregnes bidraget individuelt.
20.125,00
3. Stikledningsbidrag 8.362,50
Stikledningen føres kun til skel og max 15m
fra forsyningsledning, derudover afregnes til
kostpris efter aftale.
 
Samlet anlægsbidrag 37.125,00
 
Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar
efter "Indeks for ledningsarbejder" pr. 1. oktober.
 
Driftsbidrag:
Fast årlig bidrag pr. ejendom/bolig 462,50
Vandpris pr. kubikmeter 10,94
Vandpris pr. kubikmeter (ikke andelshavere og brandvand)
 
13,75
Gebyrer:
Rykkergebyr (momsfri) 100,00
Genåbningsgebyr
Udover gebyr betales faktiske omkostninger ved genåbning.
750,00
Gebyr for forgæves kørsel til aftalt målerskifte eller for
gentagne ganges undladelse af at reagere på henvendelse
om at bestille tid til målerskifte
 
375,00
Vandprisen er angivet uden:
statsafgift af ledningsført vand pr. m3 7,96
bidrag til grundvandsbeskyttelse pr. m3 0,00
 

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 31-08-2021
Copyright © 2021 Johnny Pedersen