Skallebølle Vandværk

 

Bemærk

De skraverede cirkler er den beskyttede zone omkring de 2 boringer på 300 m.

Indvindingsområde

Skallebølle Vandværks indvindingsområde ligger indenfor området med den kraftigt optrukne streg på kortet.

Grundvand

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Region Fyn.

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 05-01-2020
Copyright © 2020 Johnny Pedersen