Skallebølle Vandværk

Historie 

Skallebølle Vandværk

Skallebølle Vandværk blev grundlagt i 1938.
Nordisk Brandforsikring A/S forsikrede d. 30. september dette år Andelsselskabet Skallebølle Vandværk for en værdi af kr. 7.565,-.
35 andelshavere var med fra starten inklusiv Hoved Skole og Forskolen.
Vandværket lå dengang nord for landevejen nede ved mosen.
Boring 1 i det nye vandværk blev udført i 1951. Den er nu forseglet og benyttes ikke mere.

Velkommen

Skallebølle Vandværk A.m.b.a.
Vandværket forsyner i dag 318 forbrugere fra 2 boringer med ca. 40.000 m³ vand.

Generalforsamling

Torsdag den 2-3-2017 kl. 19:30.
Vandværkets ordinære generalforsamling afholdes i Skallebølle Sports- og Kulturcenters lokaler på Skallebølle Skole.
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Som afslutning på generalforsamlingen bydes der på en let smørrebrødsanretning.
Af hensyn til indkøb, bedes du tilmelde på tlf/sms: 51 41 99 40 eller pr. email: post@skva.dk senest tirsdag den 28-2-2017.

Vandspild

Chokolade eller Rødvin…
er erkendelsen for oplysninger om utætheder på vandværkets ledningsnet.
Vandspildet ligger stabilt under 5% efter de seneste års ihærdige indsats, men alligevel har vi brug for "vågne øjne" til at spotte nye utætheder.
Tak for hjælpen!

Få information på mail

Ønsker du information og nyheder direkte pr. mail fra Skallebølle Vandværk A.m.b.a., så brug nedenstående link til email og angiv Navn, Adresse, email og gerne telefonnr.

Bestyrelsen

email: post@skva.dk 

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Region Fyn.

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Ledningsregistrering.

Døgnforbrug sidste år 110 m³
Sidste års månedsforbrug: 3350 m³.

Kontakt vandværket: 51 41 99 40  -  Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68
Opdateret 10-02-2017 | CVR 36659351 | Copyright © Johnny Pedersen