Skallebølle Vandværk

Historie 

Skallebølle Vandværk

Skallebølle Vandværk blev grundlagt i 1938.
Nordisk Brandforsikring A/S forsikrede d. 30. september dette år Andelsselskabet Skallebølle Vandværk for en værdi af kr. 7.565,-.
35 andelshavere var med fra starten inklusiv Hoved Skole og Forskolen.
Vandværket lå dengang nord for landevejen, ca. i hjørnet hvor Rugvænget 14 og 20 mødes ud mod mosen.
Boring 1, som lå inde i det nye vandværk, var 79,5 m dyb og blev etableret i 1951. Begge boringer er forseglet og benyttes ikke mere.

Velkommen

Skallebølle Vandværk A.m.b.a.
Vandværket forsyner i dag 320 forbrugere fra 2 boringer med ca. 39.750 m³ vand.
De seneste analyser viser at vandet overholder myndighedernes krav til drikkevand.

Generalforsamling

Torsdag den 5-3-2020 kl. 19:30.
Vandværkets ordinære generalforsamling afholdes i Skallebølle Sports- og Kulturcenters lokaler på Skallebølle Skole.
Dagsorden iflg. vedtægterne. 
Som afslutning på generalforsamlingen bydes der på en let smørrebrødsanretning.
Af hensyn til indkøb, bedes du tilmelde på tlf/sms: 51 41 99 40 eller pr. email: post@skva.dk senest den 3-3-2020.

Vandspild

Vi giver Chokolade eller Rødvin til den første, der meddeler om utætheder på vandværkets ledningsnet eller en privat jordledning før vandmåleren.
Vandspildet ligger nu under 1,5%, og vi har netop spottet og udbedret en grim lækage på ledningsnettet, men vi har stadig brug for din hjælp i kampen mod utætheder.
Tak for hjælpen!

Få information på mail

Ønsker du information og nyheder direkte pr. mail fra Skallebølle Vandværk A.m.b.a., så brug nedenstående link til email og angiv Navn, Adresse, email og gerne telefonnr.

… og husk at meddele ny email-adresse!

Bestyrelsen

email: post@skva.dk 

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Region Fyn.

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 26-02-2020
Copyright © 2020 Johnny Pedersen