Skallebølle Vandværk

Historie 

Skallebølle Vandværk

Skallebølle Vandværk blev grundlagt i 1938.
Nordisk Brandforsikring A/S forsikrede d. 30. september dette år Andelsselskabet Skallebølle Vandværk for en værdi af kr. 7.565,-.
35 andelshavere var med fra starten inklusiv Hoved Skole og Forskolen.
Vandværket lå dengang nord for landevejen, ca. i hjørnet hvor Rugvænget 14 og 20 mødes ud mod mosen.
Boring 1, som lå inde i det nye vandværk, var 79,5 m dyb og blev etableret i 1951. Begge boringer er forseglet og benyttes ikke mere.

Velkommen

Skallebølle Vandværk A.m.b.a.
Vandværket forsyner i dag 334 forbrugere fra 2 boringer med ca. 40.000 m³ vand.

N,N-dimethylsulfamid i vandet

Nye prøver taget den 06-11-2018 viser at vores ene boring er forurenet med N,N-dimethylsulfamid (1,2 µg/l). Boringen er taget ud af drift, og skal repareres.
Vandet overholder kravværdierne i Miljø- og Fødevareministeriets bek.nr. 802 af 1. juni 2016.

Vandspild

Vi giver Chokolade eller Rødvin til den første, der giver oplysning om utætheder på vandværkets ledningsnet eller en privat jordledning før vandmåleren.
Vandspildet har ligget stabilt, nu under 4%, efter de seneste års ihærdige indsats, men stadig har vi brug for hjælp til at spotte utætheder.
Tak for hjælpen!

Få information på mail

Ønsker du information og nyheder direkte pr. mail fra Skallebølle Vandværk A.m.b.a., så brug nedenstående link til email og angiv Navn, Adresse, email og gerne telefonnr.

… og husk at meddele ny email-adresse!

Bestyrelsen

email: post@skva.dk 

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Region Fyn.

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 11-12-2018
Copyright © 2018 Johnny Pedersen