Skallebølle Vandværk

 

SRO-anlæg

Styring, Regulering og Overvågning er nøgleord om anlæget, som rummer målertavle, motorværn, alarm, sms-sender, PLC-styring og PC der muliggør fjernkontrol.
Rentvandspumperne, i en kolonne med 4 stk. Flygt frekvensstyrede enheder, sørger for et jævnt tryk på vandet.

Billeder efter udskiftning af styring

 

Vigtige links

Vandværker

Vand, spildevand, skrald.

Ledelsessystem.

Solrød

Dansk Vand- og Spildevandsforening.

Analyserelaboratorie.

Login til analyseresultater.

Viden om grundvand.

Vandmålere.

Ledningsregistrering.

Kontakt vandværket: Johnny Pedersen 51 41 99 40
Kasserer: Arkild Olsen 64 76 18 68 | CVR 36 65 93 51

Senest opdateret 11-03-2022
Copyright © 2022 Johnny Pedersen